Sídlo spoločnosti

 

SENAPO s.r.o., Priemyselná 280/39; 905 01 Senica

Tel.: 00421 (0)34 651 21 40

Fax.:00421 (0)34 651 21 40

 

IČO: 35684208

DIČ: SK2020309236

Bank. spoj.: 6612818003/1111 UniCredit Bank

 

Mgr. Hurban Boris (riaditeľ spoločnosti)

GSM: 0915 722 776

Tel.: 034 651 21 40

E-mail: hurban@senapo.sk