Produkty

Senapo, s. r. o. začalo svoju činnosť ako firma s obchodným názvom Rybeko, ktoré bolo založené v r. 1996, z dôvodu privatizácie Sódovkárne Senica ako súčasti Slovenských sladovní a pivovarov, š. p. Trnava. Privatizácia bola ukončená a Sódovkáreň Senica prevzatá spoločnosťou Rybeko, s. r.o. k 1. 4. 1997.

 

Táto prevádzka s výrobou nealkoholických nápojov sa dostala do rúk 6 spoločníkov, z ktorých ani jeden neovládal problematiku výrobu a legislatívy nealko-nápojov. Z tohto dôvodu noví majitelia nedokázali vo výrobe pokračovať a v júni roku 1997 výrobu ukončili a obchodné podiely v plnom rozsahu predali.

 

Novými majiteľmi sa stali od júla 1998 dlhoroční pracovníci z oblasti výroby nealko-nápojov a sirupov, menovite p. Štefan Chlepko a p. Anna Hlivová. Títo priniesli do spoločnosti dlhoročné skúsenosti z riadenia a technológie výroby nealko-nápojov. So sebou priniesli kompletné know-how na výrobu sirupov a nápojov spojené s možnosťou širokej inovácie nápojových programov. Ďalšími spoločníkmi sa stali p. Vladimír Hurban a Ing. Iveta Nováková pôsobiaci v oblasti marketingu potravinárskych produktov. Okrem toho p. Hurban je vlastníkom veľkoskladu potravín v okrese Senica, čo vytvorilo možnosť okamžitého odbytovania nápojov vyrobených v sódovkárni Senapo.

 

Noví majitelia ihneď po prevzatí zdevastovanej a po dlhé roky (aj za čas Slovenských sladovní Trnava) zle udržiavanej prevádzky zabezpečili generálnu opravu pôvodného strojno-technologického zariadenia. Rozšírili nový druh balenia PET fliaš, vlastnú výrobu sirupov limonádových i konzumných, rozšírili výrobu sudovej limonády KEG sudoch, zabezpečili novú ambaláž výrobkov – etikety, fľaše a zabezpečili kvalitu výrobkov spĺňajúcu kritériá EÚ a Potravinového kódexu SR.

 

Na ich konkurencieschopnosti a umiestnení v obchodnej sieti sa významnou mierou podiela spolupráca so slovinským výrobcom aromatických látok, ktorého arómy sú exkluzívne používané do všetkých produktov Senapa. Významnou časťou tejto spolupráce je možnosť využívania vývojových laboratórií spoločnosti Etol Celje Slovinsko, čím je zabezpečená kontrola produkcie špeciálnymi analýzami a vývoj nových nápojov v rámci inovačného programu.